Mixed #1 2005 
    123456 =  
1.Novag Star Diamond  xxxx0011111111111 14  
2.Mephisto Milano Pro  1xxxx111110111 14  
3.Mephisto Atlanta  100xxxx11111111 13  
4.Mephisto Modena  00000000xxxx10110110 7  
5.Kasparov GK2100  0000010000100xxxx110 6  
6.Mephisto Milano  0000000001001001xxxx 5  

 

Home

Powered by schachcomputer.info